Zakup maszyn i urządzeń specjalistycznych - Zadanie 3- Dostawa przecinarki plazmowej

» Opis zapytania

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dostawa przecinarki plazmowej zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Załącznik nr 1c do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia.

Do Oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w SIWZ Rozdział III.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się