Usługa remontu instalacji elektrycznej i grzewczej pomostu osobowego z łaźni górniczej nr 2 do lampowni dla TAURON Wydobycie SA.

» Opis zapytania

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia i uzasadnienie zakupu - w załączeniu.

Termin i miejsce realizacji zamówienia: do dn. 30.09.2018r. ZG Sobieski.
Forma i termin płatności:
przelewem w ciągu 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Osoba odpowiedzialna za nadzór nad prawidłową realizacją i rozliczeniem Zamówienia/ Umowy:
Damian Porwit –Nadsztygar Energetyczny
326185553

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się