Naprawa przepustu kanalizacji deszczowej w miejscowości Rajcza na terenie posesji nr 120b

» Opis zapytania

W związku ze złożeniem przez Państwa oferty dotyczącej postępowania jak w nagłówku, zapraszamy Państwa firmę do udziału w rokowaniach, które zostaną przeprowadzone za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON, w formie kolejnej rundy prowadzonego Postępowania. W rundzie tej Wykonawca może złożyć ofertę, której cena nie może być wyższa od złożonej pierwotnie.

Termin składania ofert w II rundzie postępowania upływa 13.09.2018r. o godz. 9.00.
Proszę o złożenie skanu formularza wyceny uwzględniającego aktualną cenę ofertową

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się