Dostawa części do wentylatora ANN-2970/1800B do kotła CFB 1300 dla TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. przeprowadza badanie rynku w zakresie potencjalnych Wykonawców, którzy mogą zrealizować ww. usługę.

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa części do wentylatora ANN-2970/1800B do kotła CFB 1300 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.
Producent HOWDEN Denmark.

Typ – wentylator osiowy z regulacją ustawienia kąta łopat ANN – 2970/1800B
Prędkość obrotowa wirnika – 993 obr/min
Ilość łopat na wentylatorze – 20
Średnica wirnika – 2970 mm
Średnica piasty – 1800 mm
Czynnik - spaliny
Wydajność MCR – 663 m3n/h
Wydajność DIM – 795 m3n/h

Zamawiający dopuszcza składanie oferty na produkty równoważne.
Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej (dokumentacja poglądowa) u Zamawiającego.

Informacje o chęci udziału w postępowaniu proszę przesłać za pomocą zakładki "Pytania/informacje".

Zainteresowanych przystąpieniem do postępowania przetargowego prosimy o przeslanie następujących informacji:

1. Nazwa i adres firmy
2. Nr NIP
3. Adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja o wszczętym postępowaniu
4. Dane kontaktowe

Wymagane dane są niezbędne do wprowadzenia Państwa do Bazy Wykonawców, a następnie przesłania informacji o wszczęciu postępowania.

W zakładce "dokumenty" znajdują się następujące załączniki:
- Załącznik nr 1- Podręcznik Oferenta
- Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu Zamówienia.
- Załącznik nr 3 - Charakterystyka wentylatora

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.09.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się