Zakup i dostawa tlenu medycznego, sprężonego powietrza, ciekłego azotu oraz dwutlenku węgla wraz z dzierżawą zbiorników i butli

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa tlenu medycznego, sprężonego powietrza, ciekłego azotu oraz dwutlenku węgla wraz z dzierżawą zbiorników i butli. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zamówienia częściowe: zamówienie częściowe nr 1: Zakup i dostawa tlenu medycznego oraz dwutlenku węgla wraz z dzierżawą zbiorników i butli. Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: tlenu medycznego
i dwutlenku węgla do laparoskopii wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu według rodzajów i ilości określonych w formularzu cenowym.
Dostawa tlenu medycznego będzie się odbywać 2- 4 razy w tygodniu w godzinach 600 - 730, do:
- Szpital Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8,
- Szpital Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18.
Dostawa dwutlenku węgla do laparoskopii będzie się odbywać w tygodniu w godzinach 800 - 1400, do:
- Szpital Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8,
- Szpital Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18.
Jednorazowa wielkość zamówienia:
- od 2 do 4 zbiorników ciekłego tlenu o pojemności od 193 kg do 250 kg,
- do 20 butli tlenu gazowego,
- 1 butla dwutlenku węgla do laparoskopii.
Wykonawca zobowiązany jest do:
- dysponowania na czas wykonywania przedmiotu umowy samochodem posiadającym rampę za i wyładowczą, przystosowanym do przewozu gazów medycznych i technicznych,
- oznakowania dzierżawionych zbiorników i butli w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Zbiorniki i butle powinny być oznakowane i zawierać informację:
- nazwę gazu,
- ciężar własny zbiornika / butli wraz z osprzętem,
- wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby;
Zamówienie częściowe nr 2: Zakup i dostawa sprężonego powietrza wraz z dzierżawą butli. Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: sprężonego powietrza wraz z dzierżawą butli dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu według rodzajów i ilości określonych w formularzu cenowym.
Dostawa sprężonego powietrza będzie się odbywać 2- 4 razy w tygodniu w godzinach 600 - 730, do:
- szpital Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8,
- szpital Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18.
Jednorazowa wielkość zamówienia:
- do 10 butli sprężonego powietrza
Wykonawca zobowiązany jest do:
- dysponowania na czas wykonywania przedmiotu umowy samochodem posiadającym rampę za i wyładowczą, przystosowanym do przewozu gazów medycznych i technicznych,
- oznakowania dzierżawionych zbiorników i butli w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Zbiorniki i butle powinny być oznakowane i zawierać informację:
- nazwę gazu,
- ciężar własny zbiornika / butli wraz z osprzętem,
- wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby.
Zamówienie częściowe nr 3: Zakup i dostawa ciekłego azotu. Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: ciekłego azotu dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu według rodzajów i ilości określonych w formularzu cenowym.
Dostawa ciekłego azotu będzie się odbywać w tygodniu w godzinach 800 - 1400, do Poradni Dermatologicznej znajdującej się w budynku Przychodni Medycyny Wieku Rozwojowego przy ul. Spornej 16.
Jednorazowa wielkość zamówienia:
- 1 butla ciekłego azotu
Wykonawca zobowiązany jest do:
- dysponowania na czas wykonywania przedmiotu umowy samochodem posiadającym rampę za i wyładowczą, przystosowanym do przewozu gazów medycznych i technicznych,
- oznakowania dzierżawionych zbiorników i butli w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Zbiorniki i butle powinny być oznakowane i zawierać informację:
- nazwę gazu,
- ciężar własny zbiornika / butli wraz z osprzętem,
- wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2018 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Krysiewicza 7/8
Poznań 61-825
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
ul. Krysiewicza 7/8
Poznań 61-825
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się