Dostawa koparko ładowarki w ramach projektu “Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pułtusku”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko ładowarki (rok produkcji 2018), nieużywanej, nie poddawanej żadnym naprawom, wolnej od wad fizycznych i praw osób trzecich spełniającej i posiadającej poniższe parametry:
1. Minimalne dane techniczno – ruchowe oferowanej maszyny:
a) masa maszyny gotowej do pracy: do 9 100 kg
b) moc silnika (ISO 14396): 83 kW,112 KM
c) maksymalny moment obrotowy: 459 Nm / 1400 obr/min
d) TIER4F (system HI-eSCR bez DPF z AD BLUE )
e) ramię koparki wysuwane teleskopowo
f) akumulator 12 V /95 Ah, 900 A (SAE)
g) układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową

2. Konfiguracja maszyny:
a) kabina ROPS / FOPS,
b) 100% blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi,
c) łyżka ładowarki „4 w1” z widłami o pojemności nasypowej 1,0 m3
d) system stabilizacji łyżki ,,auto ride control”
e) pływanie, samo poziomowanie łyżki ładowarkowej,
f) przednie opony o rozmiarze 18”/ tylne opony o rozmiarze 28”
g) mosty napędowe z „mokrymi hamulcami”
h) przekładnia 4 biegowa PowerShuttle (4 biegi w przód, 4 w tył) – półautomatyczna skrzynia biegów,
i) sterowanie przednią łyżka za pomocą dżojstika,
j) sterowanie tylną łyżką za pomocą dźwigni,
k) linia hydrauliczna do zasilania młota,
l) łyżka 300 mm, 600 mm oraz skarpówka 1500 mm,
m) karetka z widłami,
n) szybkozłącze przednie.

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem również dostawę i montaż sygnału świetlnego, bez utraty gwarancji. Sygnał świetlny winien być zamontowany na dachu kabiny koparki.

Przedmiot zamówienia musi posiadać:
1. Atesty, certyfikaty – świadectwo zgodności CE lub WE,

Zadanie obejmuje:
• odbiór techniczno – jakościowy koparko ładowarki (na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego),
• szkolenie z zakresu obsługi koparko ładowarki,
- odbiór faktyczny koparko ładowarki,
- miejsce dostawy: Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Pułtusku ul. Stanisława Staszica 35

Maszyna powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując takie wyroby i materiały, które posiadają stosowne aprobaty techniczne i atesty przewidziane Polskim prawem, winna spełniać również wymogi pojazdu dopuszczonego do ruchu zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym.
Zamawiający wymaga aby autoryzowany punkt obsługi serwisowej dla dostarczonej koparko - ładowarki znajdował się w odległości nie większej niż 100 km licząc od siedziby Zamawiającego.
Od uczestników oczekuje się starannego zapoznania się z dostarczoną specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się