Remont średni pieców obrotowych - prace murowe w 2019r w cementowni "Górażdże"

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Referencje (Prosimy o załączenie co najmniej 3 listów referencyjnych)
Gwarancje (prosimy podać warunki gwarancji)
Termin płatności (wymagane minimum 60 dni)
Termin realizacji (prosimy o potwierdzenie)
Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych (Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań)
Wizja lokalna (prosimy o potwierdzenie)
Posiadane certyfikaty (proszę dołączyć kopie posiadanych certyfikatów np. jakości, środowiskowe, BHP )
Sytuacja finansowa oferenta (proszę dołączyć dokumenty świadczące o sytuacji finansowej oferenta np. potwierdzenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu składek, raport finansowy za poprzedni okres itp)
Inne informacje na temat oferenta (proszę dołączyć dokumenty rejestrowe firmy, informację na temat potencjału technicznego i intelektualnego np. ilość zatrudnionych, park maszynowy itp )
lista ewentualnych podwykonawców (proszę wymienić wszystkich istotnych podwykonawców )

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2018 | 14:29


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się