DOSTAWA OKRĘTOWYCH PRZYRZĄDÓW METEOROLOGICZNYCH Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI Część I Dostawa okrętowego multiczujnika meteorologicznegoi i loggera Część II Dostawa wiatromierza okrętowego ultradźwiękowego i okrętowej konsoli wiatromierza Część III Dostawa multiczujnika meteorologicznego

» Opis zapytania

DOSTAWA OKRĘTOWYCH PRZYRZĄDÓW METEOROLOGICZNYCH Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI
Część I Dostawa okrętowego multiczujnika meteorologicznegoi i loggera
Część II Dostawa wiatromierza okrętowego ultradźwiękowego i okrętowej konsoli wiatromierza
Część III Dostawa multiczujnika meteorologicznego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 3 do SIWZ oraz załączniku nr 2 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy).
Zamówienie o wartości poniżej kwot określonych wg art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2018 | 13:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się