Dostawa sekwenatora nowej generacji – sprawa nr 28/PN/2018/JS

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sekwenatora nowej generacji wraz z modułami niezbędnymi do przygotowania bibliotek kwasów nukleinowych, ich amplifikacji, odczytu sekwencji i analizy uzyskanych danych, z aplikacjami wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz ze startowym zestawem odczynników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Parametry graniczne zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Zamówienie powinno być zrealizowane w całości przez jednego Wykonawcę. Sprzęt musi być fabrycznie nowy. Wykonawca dostarczy instrukcję w języku polskim i języku angielskim.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2018 | 12:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się