„Dzierżawa analizatora parametrów fizyko - chemicznych moczu wraz z dostawą pasków testowych 10 – parametrowych i materiałów kontrolnych”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
a) dzierżawa analizatora parametrów fizyko - chemicznych moczu wraz z dostawą pasków testowych 10 – parametrowych i materiałów kontrolnych na okres 24 miesięcy, dla potrzeb Pracowni Analitycznej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie zlokalizowanej przy ulicy Władysława Truchana 7 w Chorzowie – szczegółowo opisanego w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej w treści: OPZ) będącego Zał. nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w treści: SIWZ);
b) systematyczna dostawa wszystkich niezbędnych odczynników do badań fizyko -chemicznych moczu, określonych szczegółowo w zał. nr 2 – „Specyfikacja asortymentowo –cenowa (dalej w treści: SAC)” do SIWZ;
c) podłączenie i zapewnienie pełnej integracji z systemem LIS oraz oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego (Infomedica firmy Asseco)
d) przeglądy i serwis dzierżawionych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta na zasadach ujętych w zał. nr 3 do SIWZ,
e) szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia a także interpretacji wyników badań

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się