Dostawa i montaż wyrobów będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyrobów będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zadanie 1: Dostawa i montaż w latach 2018-2019 8 szt. gablot pełniących także funkcję pojemnika do gromadzenia drobnych niebezpiecznych elektroodpadów komunalnych.

Zakres:
1) dostarczenie 8 szt. gablot z funkcją pojemników na drobne, niebezpieczne elektroodpady komunalne;
2) wykonanie podłoża do zamontowania gablot;
3) montaż gablot;
4) wykonanie 16 szt. plakatów edukacyjnych do umieszczenia po 2 szt. w każdej z gablot;
5) wykonanie pomiarów powykonawczych i zgłoszenie ich do MOGiK.
Zadanie 2: „Dostawa i montaż w latach 2018-2019 20 szt. ulicznych zestawów edukacyjnych z pojemnikami do zbiórki 4. frakcji odpadów”.

Zakres:
1) dostarczenie 20 szt. ulicznych zestawów edukacyjnych z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
2) wykonanie podłoża do zamontowania zestawów;
3) montaż zestawów do podłoża;
4) wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i zgłoszenie ich do MOGiK.
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oraz montaż 20 ulicznych zestawów edukacyjnych składających się z modułu edukacyjnego oraz zestawu 4 pojemników do selektywnego gromadzenia 4. różnych frakcji odpadów komunalnych ( papier, drobny metal i plastik, szkło, odpady bio).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się