ZAKUP I DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA RATOWNICZEGO W RAMACH PROJEKTU „BEZPIECZNE ŻUŁAWY – PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO ŻUŁAW POPRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU ALARMOWANIA I POWIADAMIANIA ORAZ DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA RATOWNICZEGO”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa specjalistycznego wyposażenia ratowniczego w ramach realizacji projektu „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”.
2. Zamówienie będzie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 11. Środowisko, 11.01. Ograniczenie zagrożeń naturalnych.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje 5 zadań:
1) Zadanie nr 1 – zakup i dostawa kamery termowizyjnej
2) Zadanie nr 2 – zakup i dostawa zapory przeciwpowodziowej trapezowej
3) Zadanie nr 3 – zakup i dostawa agregatu prądotwórczego
4) Zadanie nr 4 – zakup i dostawa motopompy
5) Zadanie nr 5 – zakup i dostawa nagrzewnicy, przedłużaczy bębnowych i lamp świetlówkowych
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań został określony w załączniku nr 4a, 4b, 4c, 4d, 4e do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się