Sprzedaż i dostawa preparatu w postaci kationowej poliaminy do wspomagania sedymentacji osadu w osadnikach wtórnych w oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatu w postaci roztworu wodnego kationowej poliaminy (całkowicie rozpuszczalnego w wodzie), zwanego dalej „preparatem”, służącym do:
a. wspomagania pracy oczyszczalni w przypadku przeciążenia hydraulicznego osadników wtórnych, bądź wysokiego indeksu osadu,
b. przyspieszenia procesu sedymentacji osadu,
c. poprawienia klarowności cieczy nadosadowej w osadnikach wtórnych,
poprzez dociążenie osadu czynnego w osadnikach wtórnych.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział III ust. 2 SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się