Usługi cateringowe dla uczestników kursu w Łodzi w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi cateringowe dla uczestników kursu w Łodzi w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 – Formularzu ofertowym oraz Załączniku nr 4 – Wzorze umowy.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie realizacja zamówienia publicznego, zgodnie z opisem zamówienia określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) oraz na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik
nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.08.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się