„Zakup i dostawa mobilnej czyszczarki / szorowarki do posadzek w ramach budowy instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie.”

» Opis zapytania

Parametry mobilnej czyszczarki/szorowarki zwanego dalej „szorowarką”:
1. Typ szorowarki - prowadzona ręcznie,
2. Szorowarka wyposażona we własny napęd trakcji
3. Regulowana wysokość uchwytu sterującego
4. Wydajność teoretyczna – min. 3000 m2/h,
5. Szerokość szorowania – min. 660 mm,
6. Szerokość odsysania – min. 890 mm,
7. Pojemność zbiornika wody czystej – min. 70 l,
8. Pojemność zbiornika wody brudnej – min. 70 l,
9. Liczba szczotek – min. 2,
10. Prędkość obrotowa szczotek – ok. 185 obr./min,
11. Docisk szczotek – do 32 kg,
12. Waga do 500 kg,
13. Wyposażona w baterię o pojemności min. 175 Ah z wbudowaną lub zewnętrzną ładowarką,
14. Szorowarka powinna być wyposażona w belkę (listwę) ssącą ze stali nierdzewnej z wymiennymi gumami olejoodpornymi oraz dwie sztuki szczotek pośrednich PPN0,5 oraz dwie sztuki szczotek miękkich K901,
15. Wymagany system (układ) zabezpieczający przed zasysaniem zanieczyszczonej piany do turbiny ssącej.
16. Uchwyty padów min. 2 szt.
17. Gwarancja min. 24 miesiące,

Szczegółowy zakres zamówienia:
1. Szorowarka będzie dostarczona przez Wykonawcę i na jego koszt do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju przy ul. Łąkowej 13 (koszty związane z realizacją zamówienia – w tym załadunek, dostawa, rozładunek, należy uwzględnić w cenie ofertowej).
2. Przedmiotowa szorowarka winna być urządzeniem fabrycznie nowym (nieużywanym), rok produkcji: 2018. Szorowarka powiniena posiadać wymagane prawem dokumenty oraz dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi (wszystkie dokumenty sporządzone w języku polskim). Wszystkie dokumenty dotyczące urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu dostarczenia urządzenia do odbioru.
3. Przedmiot zamówienia dostarczany Zamawiającemu musi posiadać stosowne deklaracje zgodności, aprobaty lub atesty jeżeli jest to wymagane prawem.
4. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot zamówienia na czas przewozu do Zamawiającego.
5. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.
6. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis mobilny dostarczonej szorowarki z dojazdem do Zamawiającego. Serwis realizowany będzie zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji. W przypadku zgłoszonej awarii w okresie gwarancji koszty dojazdu do Zamawiającego oraz ewentualnego transportu pojazdu do serwisu pokrywa Wykonawca. Koszty okresowych wymaganych przeglądów w ciągu trwania gwarancji wraz z kosztem elementów przewidzianych do wymiany w karcie gwarancyjnej dla danego przeglądu pokrywa Wykonawca. Planowany przez Zamawiającego roczny czas pracy maszyny – nie więcej niż 200 mth.
7. Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszone uszkodzenie (awarię) nie przekroczy 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii) przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca zobowiązany jest też przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi szorowarki w terminie ustalonym z Zamawiającym nie później niż w ciągu 10 dni od dostarczenia i odbioru przedmiotu zamówienia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.08.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się