Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego wg asortymentu i ilości podanych w Załączniku nr 1a do SIWZ. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się