Dostawa artykułów do utrzymania czystości

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do obiektów zamawiającego artykułów chemii gospodarczej (do utrzymania czystości) wyszczególnionych w układzie asortymentowo-ilościowym w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. Zamawiane artykuły, dostarczane powinny być w opakowaniach producenta. Na opakowaniu muszą być uwidocznione, co najmniej następujące informacje:
- nazwa producenta towaru,
- nazwa i cechy produktu,
- ilość sztuk w opakowaniu lub masa towaru, jeżeli towar dostarczany jest w opakowaniach zbiorczych.
Opakowanie powinno być dostosowane do właściwości danego towaru, bez uszkodzeń, odpowiednie z punktu widzenia higieny i bezpieczeństwa pracy.
Dla części wyrobów wymienionych w załączniku nr 1 z adnotacją w kolumnie uwagi wymagane jest posiadanie atestu dopuszczającego te wyroby do kontaktu z żywnością.
Podane w wykazie artykułów ilości zamawianych towarów nie są wielkościami ostatecznie wymaganymi i ich dostawa może się wahać, w zależności od potrzeb zamawiającego, w zakresie do 10% zamówienia określonego w załączniku nr 1.
3. Dostawy powinny być realizowane transportem wykonawcy.
4. Dostawy powinny być realizowane sukcesywnie, partiami towarów, zgodnie z odrębnymi zleceniami zamawiającego. Realizacja zlecenia częściowego dostawy określonych artykułów powinna nastąpić nie później niż przed upływem 12 godzin od złożenia zlecenia lub w uzgodnionym czasie. Przewiduje się częstotliwość dostaw nie większą niż 2 razy w miesiącu.
5. Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia na części, ani składania ofert wariantowych.

6. Dostawa zgodne z zamówieniem (niedopuszczalne są zamienniki) w wyznaczone miejsce i w wyznaczonym terminie. Artykuły dobrej jakości, płatność przelewem 30 dni od dostawy.
7. Dostawa na koszt dostawcy.
8. Artykuły nie spełniające wymogów będą zwracane przez pracowników obiektu na koszt dostawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się