Wykonanie rocznych przeglądów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w zasobach Poznańskiego Towarzystwa Budownictw Społecznego spółka z o.o. w Poznaniu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności dotyczących rocznych przeglądów w ilości 3360 lokali mieszkalnych i 112 lokali użytkowych razem:3.472 punktów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej określonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału, występujących w zasobach własnych Zamawiającego zlokalizowanych na terenie miasta Poznania. Wykonawca przeglądy punktów wentylacyjnych wykonywać będzie w każdym IV kwartale danego roku kalendarzowego, najpóźniej do:
- 15 listopada 2018 r.
- 15 listopada 2019 r.
- 15 listopada 2020 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się