Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i dzierżawą zbiornika kriogenicznego (3 tony) i parownicy do tlenu medycznego sprężonego dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii

» Opis zapytania

Pakiet I
CPV - 24111500-0 gazy medyczne
Tlen medyczny ciekły wraz z dzierżawą zbiornika (3 tony) z parownicą. Koszt montażu i konserwacji oraz napraw zbiornika należy do Wykonawcy, który odpowiada za stan techniczny zbiornika.

Pakiet II
CPV- 24111800-3 azot ciekły, 2411100-5 gazy
Tlen medyczny sprężony wraz z dzierżawą butli 2 l, 5 l, 10 l, 40 l
Podtlenek azotu w butlach stalowych 10 l i 40 l
Ciekły hel wg PN-C – 84922:1007
Dostawa tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli na dostarczane gazy, oraz ciekłego helu i ciekłego azotu w tym:
1) tlen medyczny sprężony:,
a) łączna ilość zamawiającego tlenu sprężonego -500 m3
b) tlen sprężony ma spełniać wymogi Farmakopei Europejskiej
c) tlen sprężony w butlach o pojemności 2 l – o,43 m3 ( 200 bar), 5 l 0,8 m3 (150 bar) , 10l - 1,5 m3 (150 bar), 40 l – 6,4m3 (150 bar)
d) wykonawca wydzierżawi zamawiającemu na okres obowiązywania umowy sprawne technicznie butle na tlen w ilości i asortymencie określonych w formularzu cenowym
2) ciekły hel wg PN-c-84922:1997
a) łączna ilość zamawianego helu 1500 l
b) hel ma być dostarczony 3 razy w ciągu trwania umowy do chłodzenia rezonansu
c) napełnienie zbiornika przy obecności serwisanta rezonansu
3) Azot ciekły w butlach 60 l, które są własnością Zamawiającego z napełnieniem i montażem u Zamawiającego.

Pakiet III
CPV- 24111100-6 argon 24111700-2 azot
1) Dwutlenek węgla w butlach 20 kg
2) Azot czysty analizowany, gazowy w butlach 40 dm3
3) Argon w butlach 10 dm3


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się