Zakup i dostawa oprogramowania ESET Secure Enterprise AV Level -odnowienie na 2 lata

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa oprogramowania ESET Secure Enterprise AV Level

Ilość 521

Dotyczy odnowienia dotychczasowych licencji na 2 lata od dnia 12.09.2018

Ocenie podlega wartość całościowa oferty.

Prosimy o składanie ofert w cenach jednostkowych netto.

Termin realizacji 24h od daty zamówienia, płatność 60 dni od daty otrzymania FV

Wymagana akceptacja dołączonego do postępowania projektu umowy.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn zgody na:

Akceptacja projektu umowy

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty.

Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się