SEZ/DKRZ-WZ-DS-241-0220/OORzes/Z/18 - Świadczenie usług serwisowych w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach NBP OO w Rzeszowie

» Opis zapytania

Narodowy Bank Polski Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, w ramach prowadzonego postępowania pn. „Świadczenie usług serwisowych w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach OO NBP w Rzeszowie”, zaprasza do złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć za pomocą elektronicznego narzędzia zakupowego SEZ.


Opis rundy zapytania: Narodowy Bank Polski Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, w ramach prowadzonego postępowania pn. „Świadczenie usług serwisowych w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach OO NBP w Rzeszowie”, zaprasza do złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć za pomocą elektronicznego narzędzia zakupowego SEZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące
  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Usługi eksploatacji budynków
  • Infrastruktura RTV i usługi nadawcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się