Dostawa elementów zgarniających do przenośników taśmowych

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem maksymalnych upustów cenowych w kolejnej rundzie zapytania na dostawę:

poz. 1)
(532-020-540-0) Zgarniacz węgla V-20 przenośnik taśmowy szt. – 20
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny. Producentem zgarniacza jest Firma : „ Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji "CONECO" Przemysław Kawała Kazimierz Pacia Spółka Jawna” Załęże 122, 32-310 Klucze

poz. 2)
(532-100-380-0) Wkład zgarniacza podbębnowego ZBŁS przenośnik taśmowy szt. – 42. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny. Producent Techmont Krapkowice.

Dla poz. 2)
1.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkt równoważny.
W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i złożyć w tym celu dwa rodzaje dokumentów:

a) oświadczenie Wykonawcy zawierające oznaczenie produktu oraz potwierdzające, iż oferowany produkt ma takie same wymiary, parametry techniczne, sposób zabudowy, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego oraz zgodne z aktualną wiedzą techniczną (załącznik nr 1 w zakładce "Dokumenty").

b) opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary) potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty. Na podstawie załączonej dokumentacji Zamawiający oceni spełnienie równoważności produktu.
------------------------------------
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego:
Poz. 1) TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, 32-541 Trzebinia - wg Incoterms 2010.

Poz. 2) TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne – wg Incoterms 2010

- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- deklaracja dostawcy, że gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- gwarancja 12 miesięcy.
Wymagane dokumenty wraz z dostawą:
- dowód dostawy,
- świadectwo odbioru wystawione w oryginale przez Producenta,
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w Opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3. Przy składaniu oferty prosimy o wpisanie przy pozycji informacji o terminie dostawy liczonym w tygodniach od daty otrzymania zamówienia.
4. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.
6. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta
7.Zastrzeżenia Zamawiającego:
7.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego RFx lub aukcji elektronicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się