Zamówienie na usługi społeczne zgodnie z art. 138o uPzp w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w okresie od 09 do 11 października 2018 r. w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych w okresie trwania wydarzenia „Creative Congress” (Szczecin, Polska)
2. Wielkość zamówienia szacuje się na 26 osobo dni tj. miejsca hotelowe w pokojach jednoosobowych dla 13 osób w terminie od 09 do 11 października 2018 r. (2 doby hotelowe). Lokalizacja hotelu, w którym zaproponowane zostaną miejsca noclegowe musi zapewniać możliwość przebycia trasy pieszo i środkami transportu publicznego w godzinach szczytu z hotelu do miejsca odbywania się wydarzenia Akademia Sztuk Pięknych w Szczecinie, plac Orła Białego 2, w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Odległość będzie sprawdzana poprzez aplikację Google Maps, z zastrzeżeniem, że zawsze pod uwagę będzie brana trasa spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego i zapewniająca szybsze przebycie trasy.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do rezerwacji i sprzedaży hotelowych usług noclegowych. Za usługę Zamawiający rozumie nocleg w hotelu minimum ** z usługą budzenia oraz 24-godzinną recepcją, restauracją, przechowalnią bagażu, w pokoju jednoosobowym wraz ze śniadaniem serwowanym od godziny 7:00. Pokój z oknem wyposażony w łazienkę z kabiną prysznicową, suszarkę do włosów, klimatyzację, telewizor z bezpłatną możliwością odbioru kanałów TV, telefon, lustro w pokoju i w łazience, ręczniki kąpielowe, szklanki lub inne naczynia do picia, wodę gazowaną i niegazowaną, Internet bezprzewodowy w każdym pokoju (dostęp do Internetu wliczony w cenę pokoju), z zagwarantowaną codzienną usługą sprzątania oraz wymianą ręczników.
4. Cena za wynajem jednego miejsca noclegowego wraz ze śniadaniem nie może być wyższa niż kwota limitu wynikającego z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167).
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązków Wykonawcy został zawarty w dokumentacji zamówienia tj.: Ogłoszeniu i załącznikach.
6. Obecne zamówienie stanowi jedną z części zamówienia podstawowego. Wartość całego zamówienia podstawowego (wszystkich części) stanowi wartość mniejszą niż kiwoty określone w art. 138 g ust. 1 uPzp.
7. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się