Dostawa gazów medycznych dla SPZZOZ w Gryficach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciekłego tlenu medycznego w ilości ok. 320 tys. kg
w okresie 36 miesięcy wraz z dzierżawą zbiornika i parownicy (dotyczy siedziby Zamawiającego ul. Niechorska 27 w Gryficach, Zamawiający planuje w trakcie trwania umowy dołączyć do zbiornika drugą stację redukcji tlenu o wydajności min. 54m3/h oraz ciśnieniu dostarczonym do instalacji na poziomie 12 at i w związku z tym, należy dostosować wydajność parownicy ) oraz cykliczna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli (siedziba Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się