Konserwacja i obsługa instalacji i urządzeń technologii basenu i jacuzzi na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie połączona wraz z dostawą środków chemicznych do utrzymania czystości wody basenowej w roku 2018/2019

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bieżącej konserwacji i obsługi instalacji i urządzeń technologii basenu i jacuzzi na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie połączona wraz z dostawą środków chemicznych do utrzymania czystości wody basenowej.

W trakcie trwania przedmiotu zamówienia przewiduje się przerwę technologiczna w miesiącu sierpniu. Podczas przerwy technologicznej w miesiącu sierpniu Wykonawca jest zobowiązany
do przeprowadzenia przeglądu urządzeń technologii basenu i jacuzzi oraz wykonania szeregu czynności opisanych w pkt. 4. Specyfikacji technicznej. Koszt przeglądu technologii basenu podczas przerwy technologicznej Wykonawca uwzględnia w formularzu cenowym stanowiącym integralną część przedmiotu zamówienia. Przegląd basenu i jacuzzi, przerwa technologiczna będzie realizowana
w miesiącu sierpniu 2019 r.

W trakcie trwania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany i odpowiedzialny za:
• prowadzenie bieżącej konserwacji i dokonywanie napraw urządzeń technologii basenu i jacuzzi,
• dostawę środków chemicznych do utrzymania odpowiedniej jakości wody basenowej i jacuzzi,
• ciągłe monitorowanie parametrów wody basenowej i jacuzzi,
• utrzymanie parametrów wody basenowej i jacuzzi
• zapewnienie dyżuru wykwalifikowanego personelu.

Przygotowanie basenu i jacuzzi do użytkowania:

Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przygotowania basenu i jacuzzi wraz
z instalacjami technologii basenu i jacuzzi do użytkowania obiektu. Wykonawca wykona przegląd technologii basenu, technologii jacuzzi, czyszczenie, dezynfekcje, napełnienie niecki basenu i wanny
z hydromasażem oraz rozruch instalacji technologii basenu i jacuzzi.

Obsługa i konserwacja urządzeń technologii basenu i jacuzzi wraz z dostawą środków chemicznych połączona z bieżącą konserwacją niecki basenowej.

Zakresem jest obsługa urządzeń technologii basenu z dostawą środków chemicznych niezbędnych
do utrzymania parametrów chemiczno–biologicznych wody basenowej i jacuzzi połączony
z konserwacją urządzeń oraz zapewnienie dyżuru na terenie basenu umożliwiającego wykonanie wszystkich czynności wchodzących w zakres zamówienia.

Czyszczenie wanny jacuzzi

Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia wanny jacuzzi przy użyciu przeznaczonego do tego celu odkurzacza. Odkurzacz do jacuzzi w trakcie trwania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca przedmiotowej umowy. Czyszczenie przeprowadzać codziennie.

Godziny realizacji przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dyżuru i nadzoru przez wykwalifikowany personel na terenie basenu umożliwiającego wykonanie wszystkich czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, czyli godzinę przed otwarciem basenu, w trakcie otwarcia basenu i godzinę po zamknięciu basenu. Basen otwarty w godzinach od 7:00 do 21:00 od poniedziałku do niedzieli. Ponadto wykonawca zobowiązany jest zapewnić dyżur w ramach nieprzewidzianych sytuacji np. awarie oraz być gotowy do przyjmowania zgłoszeń awaryjnych na czynny całodobowo telefon.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w zał. nr 1 do umowy tj. w Specyfikacji przedmiotu umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się