Zakup odzieży ochrony indywidualnej i obuwia roboczego na potrzeby Oddziału Urzedu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Najpóźniejszy termin dostawy:
2018-10-31 09:41:00

Wymagania dodatkowe:
Termin dostawy (20 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy+wniesienia do magazynu OUDT w Bydgoszczy przy ulicy Kamiennej 76 (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić)
Wymiana towaru (możliwość wymiany towaru na inny rozmiar, proszę potwierdzić)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.09.2018 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się