Kocioł elektryczny c.o. i pompa cyrkulacyjna c.o..

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Termin dostawy (możliwie najkrótszy, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury, proszę potwierdzić

)
Gwarancja (proszę określić)
Karty katalogowe (proszę dołączyć: dla kotła i pompy cyrkulacyjnej.

)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.09.2018 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się