Nasadzenie 32 sztuk brzozy brodawkowatej na działce nr 391/33 obręb Szklary Górne

» Opis zapytania

Nasadzenie 32 sztuk brzozy brodawkowatej (Betula pendula) o obwodzie pnia minimum 8cm na wysokości 1 m. Miejsce nasadzeń działka nr 391/33 obręb Szklary Górne, gmina Lubin – warunki wykonania nasadzeń:
1. Drzewa muszą być dobrze rozgałęzione i mieć wygląd charakterystyczny dla danego gatunku. Pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, a przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik. Korzenie powinny być dobrze wykształcone – system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne drobne korzenie bez przebarwień. Rośliny sadzone z bryłą korzeniową nie mogą posiadać uszkodzeń bryły i powinna być ona prawidłowo uformowana. Pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, natomiast pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone;
2. Niedopuszczalnymi wadami sadzonek są:
a) silne mechaniczne uszkodzenie roślin,
b) uszkodzenia pni drzew,
c) ślady żerowania szkodników,
d) oznaki chorobowe,
e) nienaturalne deformacje,
f) nieprawidłowa konstrukcja korony, asymetryczność, korony jednostronne,
g) martwice i pęknięcia kory,
h) uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
i) uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej;
3. Drzewa wysadzić w doły sadzeniowe. Dna dołów należy rozluźnić, aby uniknąć gnicia korzeni. Rośliny należy sadzić na takiej samej głębokości na jakiej były szkółkowane. Doły sadzeniowe muszą być 2 razy większe i głębsze od bryły korzeniowej sadzonego drzewa;
4. Po posadzeniu drzewa należy podlać;
5. Drzewa po posadzeniu należy zastabilizować trzema palikami wzmocnionymi 3 ryglami oraz ustabilizować taśmą, której szerokość nie będzie powodować mechanicznych uszkodzeń kory drzewa;
6. Pnie drzew po posadzeniu należy zabezpieczyć osłonami nasady pnia, w celu ochrony przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zwierzęta leśne np. poprzez zamontowanie siatki na palikach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się