Szacowanie wartości zamówienia - usługi

» Opis zapytania

Nazwa: Wymiana wyświetlacza
Opis: Przedmiotem rozpoznania jest wycena usługi wymiany wyświetlacza w aparacie telefonicznym IPHONE 5S. Wycena musi zawierać koszty obejmujące:
- koszt wyświetlacza
- koszt wymiany
- inne koszty związane z usługą w tym ewentualne koszty przesyłki i odbioru.
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Dodatkowe informacje (Jeżeli Zamawiający nie wskazał wszystkich informacji we wstępnym opisie przedmiotu, proszę o wskazanie braków w opisie (jeśli występują) )
Gwarancja (Oczekiwana 24 miesiące, proszę potwierdzić lub zaproponować)
Warunki płatności (Oczekiwane 30 dni, proszę potwierdzić lub zaproponować)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.09.2018 | 15:12


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się