dostawa chemii profesjonalnej do utrzymania czystości w SPSK-2 w Szczecinie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych chemicznych środków czyszczących wraz z akcesoriami użytkowymi, zwanych dalej „środkami”, „akcesoriami” lub „wyrobami”.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz „Parametry wymagane”, stanowiący załącznik nr 4 do formularza oferty.
3. Szacowane ilości wyrobów zawiera formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 2 do formularza oferty.
4. W odniesieniu do preparatu do dezynfekcji i mycia powierzchni, ujętego w zadaniu 1 poz. 6 zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03), zwanej dalej „ustawą o wyrobach medycznych”, wprowadzonych do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. W odniesieniu do środka do usuwania pleśni i grzybów, ujętego w zadaniu 2 poz. 6 zamawiający wymaga zaoferowania produktu biobójczego w rozumieniu Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U.2018.122 t.j. z dnia 2018.01.15), zwanej dalej „ustawą o produktach biobójczych”, wprowadzonego do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zamawiający wymaga, by dostarczane wyroby posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego.
7. Zamawiający ma prawo zamówić mniejszą ilość wyrobów, z tym że nie mniej niż 60% ilości podanej w formularzu cen jednostkowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.09.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się