Dostawa środków myjących, czyszczących i toaletowych w 2018-2019r. dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków myjących, czyszczących i toaletowych w roku 2018-2019 dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach wg. ilości i asortymentu określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 warunków przetargowych
Dostawa jeden raz w kwartale, po ustaleniu terminu dostawy.
Formularz cenowy oferty, stanowiący zał. nr 2 warunków przetargowych, zawierający ilość i asortyment zamawianych środków zostanie uzupełniony o oceny jednostkowe proponowane przez oferenta oraz wartość netto i brutto.
Minimalna trwałość dostarczonych środków myjących, czyszczących i toaletowych - 6 miesięcy od dnia wystawienia faktury.
Załączyć karty charakterystyki wyrobu do wskazanych w zał. nr 2 produktów chemicznych przez wybranego oferenta, po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale przed podpisaniem umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.09.2018 | 11:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się