Zapytanie poniżej progu - dostawy

» Opis zapytania

Nazwa: Rękawice Zimowe
Opis: Pięciopalczaste wykonane ze miękkiej naturalnej (skóry rękawiczniczej) z wkładem ocieplającym z anilany - wykończone gumką w nadgarstkach.
kolor: czarny
materiał: skóra naturalna

rozmiary : 18,19,20,21,22,23,24,25,28 (największy rozmiar 28 - dotyczy tylko 1 osoby).

Ilość: 155 [para]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Jakość (Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego - w załączonym pliku.)
Termin dostawy i jej warunki. (Termin realizacji (dostawy) : 05.10.2018r. Dostawa odbywać się będzie transportem Oferenta na jego koszt i ryzyko. Rękawice zostaną dostarczone wraz z odpowiednim opisem zawierającym imię i nazwisko pracownika Zamawiającego oraz będą pakowane zgodnie z przynależnością strażnika do danego Referatu, zgodnie z wykazem dostarczonym przez Zamawiającego. Oferent powiadomi Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy do siedziby Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem
)
WZORY RĘKAWIC ZIMOWYCH (Oferent winien dostarczyć 1 parę oferowanego rękawic w celu dokonania przez Zamawiającego oceny jakości ich wykonania oraz zachowania wymaganego kroju, wyglądu i wykonania zaoferowanych rękawic. Po rozstrzygnięciu Zapytania Oferenci winni odebrać na swój koszt i ryzyko dostarczony egzemplarz wzorcowy 1 pary rękawic najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o rozstrzygnięciu. W przypadku ich nieodebrania w ww. terminie załączone do oferty wzory zostaną odesłane na koszt i ryzyko Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie w tym zakresie prawo swobodnego wyboru firmy kurierskiej. Po rozstrzygnięciu niniejszego postepowania każdy z Oferentów realizujących daną część zamówienia winien pozostawić Zamawiającemu w okresie realizacji umowy 1 parę dostarczanych rękawic w celu ich porównania z dostarczanym asortymentem. )
Pozostałe Warunki oraz Wymagania Zamawiajacego (Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego - w załączonym pliku.

)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.