Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu biłgorajskiego dla gmin Łukowa, Księżpol, Aleksandrów

» Opis zapytania

Część 1: Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu biłgorajskiego dla gminy Łukowa
Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych obejmujących 2328 podmiotów i 7373 działek położonych w 7 obrębach geodezyjnych na terenie gminy Łukowa o łącznej powierzchni 2308,84 ha (+/- 10% powierzchni wynikającej z rozbieżności pomiędzy danymi z ewidencji gruntów i budynków, a stanem na gruncie).
Część 2 Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu biłgorajskiego dla gminy Księżpol
Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych obejmujących 1780 podmiotów i 4662 działek leśnych położonych w 17 obrębach geodezyjnych na terenie gminy Księżpol o łącznej powierzchni 2274,23 ha (+/- 10% powierzchni wynikającej z rozbieżności pomiędzy danymi z ewidencji gruntów i budynków, a stanem na gruncie.

Część 3 Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu biłgorajskiego dla gminy Aleksandrów
Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych obejmujących 1685 podmiotów i 3329 działek leśnych położonych w 6 obrębach geodezyjnych na terenie gminy Aleksandrów o łącznej powierzchni 1831,46 ha (+/- 10% powierzchni wynikającej z rozbieżności pomiędzy danymi z ewidencji gruntów i budynków, a stanem na gruncie.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się