Dostawa wyposażenia gastronomicznego do pracowni kształcenia zawodowego – warsztaty szkolne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach w ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i doposażenie pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych szkół Powiatu Mikołowskiego”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia gastronomicznego do pracowni kształcenia zawodowego – warsztaty szkolne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach w ramach realizacji Projektu pn. „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i doposażenie pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych szkół Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę do warsztatów szkolnych – blok żywienia następującego sprzętu:
1) Stanowisko sporządzania potraw i napojów wraz z zestawem sprzętu obejmującym: drobny sprzęt produkcyjny , urządzenie do rozdrabniania surowców i sokowirówkę - 1 zestaw.
2) Maszyna uniwersalna z kompletem rozszerzonych przystawek – (mikser termiczny, sous vide, maszynka do mielenia) - 1 sztuka
Kody CPV
39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego
39711200-1 Roboty kuchenne
39711211-1 Miksery kuchenne
39241120-0 Noże kuchenne

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie sprzętu do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach ul. Dworcowa 1, zgodnie z opisem wskazanym w załączniku nr 6 do SIWZ, jego rozładunek, montaż i uruchomienie.
Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.09.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się