Rękawice robocze ochronne

» Opis zapytania

Wykonanie rękawic musi być zgodne z wymaganiami opisanymi dla poszczególnego asortymentu. Realizacja w dwóch dostawach na koszt sprzedającego zgodnie z wystawionymi zamówieniami do Działdowa, Olsztyna i do Ełku. Termin realizacji 14 dni od otrzymania zamówień na rękawice wzmocnione skórą licową, rękawice pokryte nitrylem do prac precyzyjnych i rękawice pokryte nitryle. Rękawice ocieplane wzmocnione skórą licową i rękawice ocieplane należy dopiero dostarczyć w miesiącu październiku br. do dnia 15.10 2018 r. Odbiór rękawic zostanie dokonany na podstawie dołączonego protokołu zdawczo-odbiorczego. Asortyment musi być wykonany i dostarczony zgodnie z dołączonym opisem przedmiotu zamówienia. Na dostarczony produkt Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na 12 miesięcy od daty odbioru. Do złożonej oferty na Platformie Zakupowej należy dołączyć katalog artykułów na rękawice wraz z ilustracjami oraz oświadczenie gwarantujące zgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Dołączone załączniki muszą być podpisane przez osobę reprezentującą Firmę jako Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się