Usługi mycia wewnętrznego oraz zewnętrznego cystern paliwowych

» Opis zapytania

1. ZAMAWIAJĄCY:
Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000012900, REGON 390390792, NIP 692-10-10-700, Kapitał zakładowy: 469.907.900,00 zł.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Usługi mycia wewnętrznego oraz zewnętrznego cystern paliwowych.

3. INNE:
Informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zlecenia znajdują się w załączonym projekcie zlecenia.

4. UWAGA:
Zamawiający informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2016 Prezesa Zarządu "Energetyka" sp. z o.o. z dnia 12 maja 2016 roku w postępowaniach organizowanych przez naszą Spółkę obowiązuje 60-dniowy termin płatności, liczony od daty wpływu faktury.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dział Zakupów, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 59-301 Lubin


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dział Zakupów


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się