Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie systemu ozonowania wody basenowej w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4

» Opis zapytania

Zakres zamówienia obejmuje: dostawę, montaż i uruchomienie systemu ozonowania wody basenowej w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4, oraz zintegrowanie ich działania z istniejącą automatyką basenową. Wykonanie instalacji zasilania i sterowania elektrycznego dla nowo zamontowanych urządzeń. Uruchomienie ozonatorów oraz szkolenie personelu Zamawiającego.
Zamawiający realizował będzie przedmiot zamówienia w ramach zamówienia podstawowego, jednocześnie przewidując możliwość skorzystania z prawa opcji. W ramach zamówienia podstawowego zrealizowane będą obiegi wody B3, B4, B5, natomiast obiegi wody B1, B2, B6, B7, B8, B9 mogą zostać zlecone do wykonania w ramach przewidzianego prawa opcji.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.09.2018 | 14:00


» Lokalizacja

al. Unii Lubelskiej 4
Łódź 94208
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych

» Dane nabywcy

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
al. Unii Lubelskiej 4
Łódź 94208
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się