Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia, z uwzględnieniem diet i kaloryczności dla pacjentów Kliniki Toksykologii oraz Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia, z uwzględnieniem diet i kaloryczności, dla pacjentów Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego (Oddział Chorób Zawodowych) oraz Kliniki Toksykologii (Izba Przyjęć i Oddział Toksykologii). Zakres świadczonych usług obejmuje przygotowanie i dostarczenie następujących posiłków: śniadania, obiady, kolacje oraz diet wskazanych przez Zamawiającego, a także dostawę tzw. suchego prowiantu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (w szczególności chleb, jaja, suchary, dżem, mięso gotowane, cukier, herbatę). Dostawa suchego prowiantu – raz w tygodniu.

I.
1. Codzienną ilość posiłków należy ustalić z upoważnionym pracownikiem Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego/Kliniki Toksykologii w oparciu o wystawiane codziennie druki „RELEWA”.
2. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących żywienia zbiorowego, w szczególności żywienia w szpitalach, w przepisach o bezpieczeństwie żywienia i żywności, oraz w przepisach sanitarno-epidemiologicznych
3. Usługi związane z przygotowaniem całodziennego wyżywienia muszą być wykonywane przez Wykonawcę w okresie trwania umowy (tj. od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku), przez 7 dni w tygodniu, w tym w dni ustawowo wolne od pracy, z zachowaniem ciągłości w dostarczaniu posiłków, także podczas przeprowadzanych w siedzibie Zamawiającego remontów czy prac budowlanych

4. Wykonawca zobowiązany jest przygotowywać posiłki z własnych surowców. Posiłki nie mogą być zastępowane przemysłowymi posiłkami gotowymi. Zamawiający nie dopuszcza podawania posiłków nieświeżych, np. wyprodukowanych dzień wcześniej i poddanych regeneracji, muszą pochodzić z bieżącej produkcji dziennej. Posiłki muszą być przygotowane ze świeżych, naturalnych produktów o wysokiej jakości. Nie dopuszcza się żywności modyfikowanej genetycznie oraz żywności typu „instant”. Posiłki muszą być przygotowane bez dodatków preparatów zastępczych zwiększających objętość np. soja, susze warzywno-ziemniaczane, konserwy zawierające mięso lub jego przetwory oraz mrożonki typu pierogi, kluski, pulpety, gołąbki, placki itp. Dostarczane posiłki powinny mieć prawidłowy smak, zapach, barwę, konsystencję.
5. Zakup surowców niezbędnych do przygotowania wszystkich posiłków (także suchego prowiantu), zapewnienie odpowiedniej kaloryczności i jakości, zgodnie z normami w żywieniu szpitalnym i zbiorowym, Wszystkie produkty wykorzystywane do produkcji przez Wykonawcę muszą posiadać aktualną datę przydatności do spożycia, a po jej upływie, Wykonawca nie może tych produktów używać do przygotowywania posiłków. Produkty takie jak miód, dżem oraz tłuszcz stosowany jako dodatek do pieczywa muszą być podawane w opakowaniach jednorazowych
6. Posiłki winny być dostarczane bezpośrednio do kuchenki oddziałowej. W opakowaniach jednorazowych, spełniających wymagania obowiązujące w zakresie higieny żywienia, zapewniających odpowiednią temperaturę oraz dostosowanych do rodzaju i wielkości posiłku. Na pojedynczych opakowaniach musi znajdować się informacja z nazwą diety (w wyjątkowych sytuacjach również innym oznaczeniem wg zgłoszenia), natomiast do poszczególnych oddziałów winny być dostarczane w odpowiednich pojemnikach zbiorczych (termosach transportowych) zabezpieczonych przed przypadkowym otwarciem oraz zapewniających utrzymanie temperatury posiłku. Opakowania muszą posiadać odpowiednią grubość zapewniającą ich stabilność i bezpieczeństwo użytkowania (ochrona przed oparzeniami) oraz gwarantować łatwe otwieranie. Wszystkie opakowania muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania
7. Zamawiający przewiduje następujące średnie szacunkowe miesięczne zapotrzebowanie na posiłki:
Średnie miesięczne zapotrzebowanie na wyżywienie pacjentów Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego oraz Kliniki Toksykologii
• Śniadania 500
• Obiady 500
• Kolacje 500

8. Transport posiłków do kuchenek oddziałowych Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego oraz Kliniki Toksykologii mieszczących się w siedzibie Zamawiającego każdorazowo zapewnia Wykonawca w taki sposób, by posiłki nie straciły na wartości i miały odpowiednią temperaturę do spożycia
9. Wykonawca ma obowiązek dostarczać posiłki codziennie do kuchenek oddziałowych Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego oraz Kliniki Toksykologii do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wg następującego harmonogramu:
• Śniadania: 7.30 - 8.30
• Obiady: 12.30 - 13.30
• Kolacje: będą dostarczane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z obiadem. Transport posiłków będzie odbywał się w naczyniach jednorazowego użytku +komplet sztućców plastikowych(warunek bezwzględny)
• naczyniach Zamawiającego (Zamawiający posiada naczynia, sztućce).
W soboty, niedziele i święta obiady dla Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego oraz Kliniki Toksykologii wydawane są od godz. 12.00 do 13.00 razem z kolacją.
Dostawy posiłków do wyznaczonego pomieszczenia, nie mogą odbywać się poza w/w porami dostaw.
10. W trakcie realizacji usługi Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania i przedstawienia do akceptacji upoważnionej przez Zamawiającego osobie, z wyprzedzeniem czasowym minimum 4 dni robocze, dekadowego jadłospisu posiłków z uwzględnieniem racji pokarmowych, wartości odżywczych dla poszczególnych diet, z rozbiciem na poszczególne diety i określeniem gramatury potraw, zawierających również informacje na temat zawartości substancji, produktów powodujących alergię lub reakcję nietolerancji, wykazu składników wg kolejności malejącej wchodzących w skład potrawy w każdej diecie, uwzględniających racje pokarmowe i ich wartość energetyczną, zawartość składników odżywczych., soli mineralnych określonych w normach żywienia człowieka i zaleceniach opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, z uwzględnieniem wprowadzanych obowiązujących zmian w okresie trwania umowy. Przygotowanie posiłków powinno odbywać się z uwzględnianiem diet stosowanych przez Zamawiającego 2. Rozdział dobowy zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki powinien uwzględniać średnio: • 30 – 35% - zapotrzebowania energetycznego na śniadanie • 35 – 40% - zapotrzebowania energetycznego na obiad • 25 – 30% - zapotrzebowania energetycznego na kolację, w oparciu o odpowiednie przepisy dotyczące całodziennego żywienia określonych grup żywieniowych chorych. Wszelkie zmiany jadłospisu dekadowego są możliwe jedynie po zgłoszeniu z wyprzedzeniem 1-dniowym i uzyskaniu zgody Zamawiającego.
11. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiedni jadłospis, z uwzględnieniem różnorodnych diet, na które będzie zapotrzebowanie w Klinice Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego oraz Klinice Toksykologii, uzgodniony z dietetykiem (własnym) oraz Zamawiającym jak również zapewnić recepturę posiłków zgodnych ze sztuką kulinarną (nie dotyczy suchego prowiantu, który będzie oddzielnie fakturowany):
a) Diety indywidualne i specjalistyczne przygotowywane będą według zaleceń lekarskich.
b) Diety realizowane będą zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego, wydanymi po wizycie lekarskiej. Dane o rodzaju i ilości poszczególnych diet będą przekazywane pisemnie lub ustnie przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.
c) Diety zgłaszane będą rano przy pobieraniu pierwszego posiłku, tj. śniadania lub
w trakcie dnia po zaleceniu lekarza.
13. Jadłospis będzie składany do uzgodnienia Przełożonej Pielęgniarce Klinik (lub osobie przez nią wyznaczonej) na dziesięć dni kalendarzowych przed rozpoczęciem jego realizacji i będzie zawierał następujące informacje:
• wyszczególnienie potraw składających się na poszczególne posiłki;
• wyszczególnienie użytych produktów, ich wagę, wartości energetyczne i odżywcze. Każdorazowo dla poszczególnych Klinik wraz z posiłkami dostarczany będzie przez Wykonawcę aktualny wyciąg z jadłospisu, zawierający ilość porcji oraz wagę pojedynczej porcji (ilość, objętość)..
14. Wszystkie diety muszą spełniać zasady żywienia zgodnie z zaleceniami w danej jednostce chorobowej. Posiłki winny być sporządzone zgodnie z klasyfikacją diet przedstawionych w publikacji Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie (2011r. i ewentualne aktualizacje), w sprawie norm wyżywienia i żywienia żywności, jakie obowiązują w zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności w odniesieniu do dorosłych. Dobowe zapotrzebowanie kaloryczne dla diet musi spełniać poniższe wartości: Kcal od 2 200 do 2 400; pełnowartościowe białko: 75-85g; tłuszcze: 55-65g ; węglowodany złożone, głównie pochodzące z przetworów zbożowych: 350-380g oraz składniki mineralne i witaminy, zwłaszcza witamina C (warzywa, owoce) zgodnie z zalecaną normą żywienia – w przypadku diety ogólnej jadłospis z wyliczeniem kalorycznym na 1 pacjenta. Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia na życzenie Zamawiającego wszystkich diet pod względem składników odżywczych. Zawartość warzyw w dobowej porcji żywienia musi wynosić min. 25-30%. Posiłki muszą się charakteryzować wysoką jakością, posiadać właściwe walory smakowe i estetyczne oraz właściwą temperaturę z gwarancją zachowania pełnych procedur systemu HACCP. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, ze szczególnym uwzględnieniem alergenów. Jadłospis /dzienny/ musi zawierać spis alergenów.
15. Dostarczane posiłki muszą odpowiadać zaleceniom lekarskim i być oparte na najczęściej stosowanych dietach tj. normalnej, lekkostrawnej, wątrobowej, cukrzycowej. Ponadto stosowane są diety indywidualne wg zaleceń specjalnych np. bezmięsna, bezbiałkowa, wysokobiałkowa, ubogobiałkowa, bezglutenowa, trzustkowa, alergiczna, bezmleczna, bezsolna, niskocholesterolowa, papkowata oraz podobne, według zleceń lekarskich.
16. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki sporządzone zgodnie z klasyfikacją diet przedstawionych w publikacji Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie i według przedstawionego do oceny jadłospisu dekadowego dla diet: podstawowej oraz cukrzycowej
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przestrzegania zasady, by posiłki sporządzane były przed zapakowaniem i transportem w dniu ich wydania.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sporządzanych posiłków na każdym etapie ich produkcji pod względem ich jakości i zgodności z obowiązującymi normami żywieniowymi. Do kontroli upoważniona jest Przełożona Pielęgniarek Kliniki lub osoba przez nią upoważniona
19. .Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym i nadzór nad realizacją usługi oraz zapewnić z nią stały kontakt telefoniczny. Zamawiający musi być pisemnie poinformowany przez Wykonawcę o zmianie osoby wyznaczonej do kontaktu w trakcie trwania umowy.
20. Zamawiający oświadcza, że wskazana ilość posiłków ma charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość posiłków w ramach zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i uzależniona będzie od ilości przebywających w Klinikach pacjentów. Rodzaje diety zależeć będą od zaleceń lekarskich. Zmniejszenie, bądź zwiększenie ilości wydawanych posiłków (w szczególności z przyczyn restrukturyzacji, zwiększenia lub zmniejszenia liczby pacjentów, nie spowoduje dla Zamawiającego ujemnych konsekwencji prawno – finansowych.
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania dodatkowych zastrzeżeń i modyfikacji, co do zasad komponowania jadłospisu w danej diecie, a Wykonawca w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości włączenia danego produktu do określonej diety ma każdorazowo obowiązek zwrócić się o wyjaśnienia do Zamawiającego, które będą dla niego w tym zakresie wiążące. Wykonawca ma obowiązek powierzenia przygotowywania jadłospisu w poszczególnych dietach osobom posiadającym w tym zakresie odpowiednią wiedzę i doświadczenie, mającym uprawnienia zawodowe dietetyka
22. Określenie ilości i asortymentu posiłków na dany dzień, dla poszczególnych Klinik, przygotowywane będzie przez uprawnionego pracownika Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający ma prawo dokonać korekty ilości zamówionych posiłków (zarówno in plus jak i in minus), najpóźniej dwie godziny przed posiłkiem (nowi pacjenci na oddziałach, wypisy chorych oraz zalecenia specjalne) w każdym dniu tygodnia (łącznie z sobotą, niedzielą i świętami). Zamówienia jak i korekty do nich będą przekazywane Wykonawcy telefonicznie, faksem bądź na e-mail.
23. Zamawiający, w przypadkach szczególnie uzasadnionych jego potrzebami może dokonywać w dniu dostawy telefonicznej korekty zapotrzebowania pod względem ilości posiłków i rodzaj diet - minimum 2 godz. przed ustalonymi porami dostaw posiłków, w zakresie +/- 10% ogółu zamówienia na dany dzień.
24. Wykonawca ma obowiązek dostarczania posiłków specjalistycznym transportem samochodowych spełniającym wymogi Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
25. Zamawiający nie dopuszcza rozlewania nabiału płynnego (tj. jogurty, serki homogenizowane, kefiry, itp.)
26. Zamawiający wymaga, aby nabiał płynny tj. jogurty, serki homogenizowane, kefiry, itp. podawane były w oryginalnych opakowaniach dostosowanych do gramatury
27. Zamawiający nie dopuszcza dzielenia pieczywa (z wyjątkiem chleba, angielki) tj. bułka maślana, rogal i inne.
28. Zamawiający wymaga, aby zupy mleczne do śniadania podawane były przez cały rok z wyłączeniem Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocnych, oraz Nowego Roku
29. Zamawiający wymaga aby termosy transportowe grzewcze z opakowaniami jednorazowymi przystosowane były do przewożenia posiłków w niskiej i wysokiej temperaturze i spełniały następujące warunki:
a) gwarantujące stałość temperatury przez min. 2 godziny, tj. dla zupy zalecana 75°C, dla drugiego dania zalecana powyżej 63°C (zgodnie z HACCP),
b) pojemniki łatwe do utrzymania w czystości i nadające się do dezynfekcji,
c) kółka jezdne oporne na obciążenia i warunki atmosferyczne, możliwość transportu do 30 posiłków jednocześnie

29. Z uwagi na specyfikę Zamawiającego Wykonawca musi zapewnić termosy osobno do: herbaty, kawy i kompotu, wymienny wózek z kółkami jako dodatkowe wyposażenie umożliwiające transport posiłków w obrębie oddziału. Ilość termosów transportowych potrzebnych do obsługi oddziałów to ok. 2 sztuk. Termosy muszą być czyste, estetyczne i utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym.
30. Zamawiający nie dopuszcza transportu żywności w opakowaniach innych niż opisane powyżej.
31. Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie w odpowiednie napoje do posiłków, także pomiędzy posiłkami, zgodnie z zapotrzebowaniem. Minimalna dzienna ilość napojów na jednego pacjenta nie może być mniejsza niż 1800 ml (łącznie z zupą i pozostałymi płynami).
32. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia zapasu jednorazowych kubków do napojów oraz sztućców w ilościach uzależnionych od aktualnych potrzeb. Wielkość zapasu powinna wynosić 10% aktualnego stanu chorych w poszczególnych klinikach.
33. Systematyczny nadzór nad jakością, ilością i przestrzeganiem norm kalorycznych dla poszczególnych grup pacjentów sprawować będą wyznaczeni pracownicy Zamawiającego, poprzez kontrole dostarczanych posiłków. Zakwestionowane posiłki będą podlegać zwrotowi i wymianie na koszt Wykonawcy.
34. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca winien zapewnić w okresach świątecznych posiłki o świątecznym charakterze, z uwzględnieniem potraw tradycyjnych kuchni polskiej.
35. W celu kontroli czystości epidemiologicznej wymazy będą wykonywane przez Zamawiającego minimum dwa razy w roku oraz w razie potrzeb w sytuacjach awaryjnych (np. ognisko epidemiczne)
36. Produkcja i dostarczanie posiłków musi odbywać się w sposób zapewniający wymagany standard sanitarno- epidemiologiczny oraz zgodny z wymogami Rozporządzenia WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych Dz. Urz UE L 139z 2004 r ze zmianami) i Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1541) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Produkcja i dostarczanie posiłków realizowana będzie zgodnie z zasadami systemu HACCP ( wymóg dotyczy pełnego okresu trwania umowy) Znakowanie dostarczonych posiłków (potraw) powinno być zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23.12.2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. poz. 29 z 2015 r.).

II.

1. Wykonawca realizujący przedmiot niniejszego zamówienia ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową za jakość przygotowywanych i dostarczanych posiłków oraz za skutki wynikające z zaniedbań przy przygotowywaniu, transporcie i wydawaniu posiłków, mogące mieć wpływ na zdrowie żywionych pacjentów
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed jednostkami uprawnionymi do kontroli w zakresie żywienia pacjentów, a także odpowiedzialność za wszystkie zaniedbania sanitarno - epidemiologiczne przed odpowiednimi organami uprawnionymi do kontroli i nadzoru w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu kserokopie protokołów po kontrolach przeprowadzanych u Wykonawcy przez stację sanitarno-epidemiologiczną w terminie 7 dni od daty ich otrzymania
3. Przedmiot zamówienia – świadczenie usługi związanej z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia, świadczony będzie przez osoby wskazane przez Wykonawcę w Załączniku nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał osoby wykonujące zadania związane z realizacją przedmiotowego zamówienia – świadczenia usługi związanej z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia, z uwzględnieniem diet i kaloryczności dla pacjentów Kliniki Toksykologii oraz Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.)
4. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania w ilości i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami przez okres 72 godzin w oddzielnej lodówce próbek pokarmowych ze wszystkich dostarczonych każdego dnia posiłków, z oznaczeniem daty i godziny pobrania próbki pokarmowej, opatrzonej podpisem osoby odpowiedzialnej za pobranie próbki. Próbki żywnościowe Wykonawca zobowiązany jest udostępnić na potrzeby organów kontrolnych
5. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania do realizacji przedmiotu zamówienia pracowników posiadających aktualne książeczki zdrowia i aktualne orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Osoby wykonujące prace w procesie produkcji posiłków zobowiązane są przestrzegać podstawowe zasady higieny osobistej, nosić właściwą, czystą odzież ochronną (w szczególności fartuch, jednorazowe rękawiczki) oraz jeśli to niezbędne obuwie robocze. Wykonawca zabezpieczy odzież ochronna i roboczą osób wykonujących przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania aktualnych książeczek sanepidowskich osób wykonujących przedmiot zamówienia w każdej chwili w trakcie obowiązywania umowy.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie zniszczenia powstałe w mieniu Zamawiającego w związku z wykonywaniem usługi i ponosi koszty ich naprawy
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia, przez własne uprawnione i posiadające stosowne zezwolenia osoby, wizytacji miejsc przygotowywania i pakowania posiłków u Wykonawcy w trakcie realizacji umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, wraz z podaniem wszystkich danych umożliwiających kontakt z wyznaczona osobą (w szczególności nr telefony, adres email). W przypadku zmiany tej osoby, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej zmianie wraz z podaniem nowych danych kontaktowych.
.

III.
1. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 1666 ze zm.), przez wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) osób wykonujących zadania związane z realizacją przedmiotowego zamówienia – świadczenia usługi związanej z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia, z uwzględnieniem diet i kaloryczności dla pacjentów Kliniki Toksykologii oraz Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
2) Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać na czas realizacji zamówienia w/w osoby na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności.
3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zadania związane z realizacją przedmiotowego zamówienia – świadczenia usługi związanej z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia, z uwzględnieniem diet i kaloryczności dla pacjentów Kliniki Toksykologii oraz Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących zadania związane z realizacją przedmiotowego zamówienia – świadczenia usługi związanej z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia, z uwzględnieniem diet i kaloryczności dla pacjentów Kliniki Toksykologii oraz Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zadania związane z realizacją przedmiotowego zamówienia – świadczenia usługi związanej z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia, z uwzględnieniem diet i kaloryczności dla pacjentów Kliniki Toksykologii oraz Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi Zamawiający nałoży karę umowną w wysokości określonej we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zadania związane z realizacją przedmiotowego zamówienia – świadczenia usługi związanej z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia, z uwzględnieniem diet i kaloryczności dla pacjentów Kliniki Toksykologii oraz Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
7) Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się