Kompleksowa usługa hotelowa i gastronomiczna dla uczestników szkolenia obronnego i zarządzania kryzysowego organizowanego dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi hotelowej i gastronomicznej dla uczestników szkolenia obronnego i zarządzania kryzysowego organizowanego dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zakwaterowanie, usługę gastronomiczną oraz wynajem sal szkoleniowych dla ok. 140 osób w każdej z dwóch tur szkolenia.
4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest zapewnić:
1) zakwaterowanie uczestników szkolenia w pokojach jednoosobowych, dwuosobowych lub trzyosobowych (w pokoju trzyosobowym mogą zostać zakwaterowane maksymalnie 2 osoby), każdy z pełnym węzłem sanitarnym;
2) usługę gastronomiczną obejmującą serwisy kawowe, obiad i kolację w pierwszym dniu oraz śniadanie, serwis kawowy i obiad w drugim dniu;
3) 3 sale szkoleniowe, każda dla co najmniej 45 osób.
5. Ostateczną liczbę uczestników szkolenia Zamawiający poda Wykonawcy każdorazowo na 3 dni kalendarzowe przed rozpoczęciem każdego szkolenia
6. Usługa hotelowa musi być świadczona w kompleksie obiektów o standardzie odpowiadającym minimum dwóm gwiazdkom zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166), znajdującym się na terenie województwa wielkopolskiego.
7. Usługa gastronomiczna musi być świadczona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1541).
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego zmniejszenia liczby osób korzystających z zakwaterowania i usługi gastronomicznej w stosunku do maksymalnego zapotrzebowania. Zamawiający gwarantuje wykonanie co najmniej 70% maksymalnej wartości przedmiotu umowy. Z tytułu niewykonania całości zamówienia, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
9. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, określa je, stosownie do art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy i zostają one określone w rozdziale III ust. 9 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się