Usługa żywienia zbiorowego w systemie zleconym dla JW 4101 w Lublińcu

» Opis zapytania

Usługa żywienia zbiorowego w systemie zleconym w celu zabezpieczenia szkolenia dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu opisaną szczegółowo w Załączniku nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Wykonawca będzie świadczył usługi żywieniowe wyłącznie w formie gotowych posiłków, suchego prowiantu lub sposobem mieszanym, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do bezpośredniej współpracy z Wykonawcą, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się