Kompleksowa organizacja i obsługa cyklu trzech regionalnych konferencji warsztatowych pod nazwą „e-Senior +”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa cyklu trzech regionalnych konferencji warsztatowych „e-Senior +”. Konferencje poświęcone będą zagadnieniu wykluczenia cyfrowego wśród osób starszych, z uwzględnieniem informacji o charakterze promocyjnym, dotyczącym wybranych przez Zamawiającego projektów teleinformatycznych.
Główne cele konferencji:
• Przybliżenie osobom powyżej 50 roku życia z terenu województwa podkarpackiego zagadnień związanych z obsługą komputera i uświadomienie korzyści płynących z posiadania podstawowych umiejętności cyfrowych.
• Rozbudzenie w odbiorcach konferencji wizerunku Podkarpacia jako regionu rozwiniętego cyfrowo, innowacyjnego, wdrażającego e-usługi dostępne dla ogółu społeczeństwa, budującego własny potencjał w parciu o informatykę i telekomunikację.
• Promowanie regionu w oparciu o cyfryzację.
• Promowanie szerokiego dostępu do Internetu jako medium „bez granic”, dostępnego dla wszystkich ludzi bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania.
• Promocja projektów teleinformatycznych zrealizowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.
• Promowanie urzędu jako instytucji przyjaznej, otwartej i zarządzanej przez osoby, dla których potrzeby mieszkańców regionu zajmują ważne miejsce w hierarchii codziennych obowiązków służbowych.
• Kreowanie wizerunek Samorządu Województwa jako ogniwa wsparcia dla osób 50 + w dostępie do technologii cyfrowej.
• Wstępna e-aktywizacja osób 50+ wykluczonych cyfrowo i zachęcenie do powszechnego korzystania z komputera, Internetu i nowoczesnych technologii w życiu codziennym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się