Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Miejskiej Kraków

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Miejskiej Kraków”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem pn. „Opis Techniczny Przedmiotów Zamówienia”, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się