Dostawa sprzętu AGD dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu AGD dla Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym, w tym:
Zadanie nr 1: Odkurzacz wodny
Zadanie nr 2: Szafa mroźnicza
Zadanie nr 3: Chłodziarko-zamrażarka
Zadanie nr 4: Chłodziarka
Zadanie nr 5: Lodówka z zamrażalnikiem
Zadanie nr 6: Chłodziarka farmaceutyczna
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególnionego sprzętu stanowi załącznik nr od 2.1 do 2.6 niniejszej SIWZ, tj. „Specyfikacja asortymentowo-cenowa”.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielony jest na sześć odrębnych części. Zamawiający rozstrzygnie przetarg, gdy co najmniej jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta wpłynie na adres Zamawiającego na całość zamówienia lub jego część.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.09.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.