Serwisowanie pogwarancyjne sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gmin objętych Projektem „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – FAZA II”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania sieci i przyłączy kanalizacyjnych, sieci i przyłączy wodociągowych oraz obiektów sieciowych na terenie gmin objętych Projektem „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – FAZA II” w terminie od podpisania umowy do 30 grudnia 2018 r.
Istotne szczegóły dotyczące zamówienia:
1. Zakres zamówienia obejmuje ok. 1000 km sieci kanalizacyjnej i ok. 90 km sieci wodociągowej. Infrastruktura położona jest na terenie gmin: Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy – Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka i Żywiec. Sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjna o przekrojach od Ø 150 do Ø 600mm wykonana z rur PVC i rur kamionkowych, zaś rurociągi tłoczne posiadają przekroje od Ø 63 do Ø 315mm i wykonane zostały z rur HDPE i PE. Ponadto występuje kanalizacja wykonana z rur betonowych i PE. Przepompownie ścieków i tłocznie – ok. 200 szt.
2. W trakcie realizacji zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:
1) Pozostawania w gotowości do przystąpienia do serwisu w wymiarze 24 h/dobę, codziennie do dnia 30.12.2018 r.;
2) Przyjmowania zgłoszeń oraz wykonania serwisu (czas przystąpienia do usunięcia awarii: maksymalnie do 2 godzin od przyjęcia zgłoszenia, czas usunięcia awarii: do 12 godzin od przystąpienia do usunięcia awarii);
3) Wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami;
4) Pozyskania i dostawy materiałów w zakresie i terminach gwarantujących usunięcie awarii (materiały budowlane muszą spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy Prawo budowlane);
5) Ochrony mienia i przestrzegania przepisów BHP (wraz z zapewnieniem nadzoru), p.poż i sanitarnych,
6) Zapewnienia nadzoru robót poprzez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.