Przebudowa drogi j nr 130209C w miejscowości Białożewin.

» Opis zapytania

Zadanie obejmuje wykonanie odcinka km 0+000,00 do 0+350,00
- wykonanie robót ziemnych,
-mechaniczne profilowanie podłoża,
-wykonanie podbudowy na powierzchni 650 m 2 ,
-wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem na powierzchni 124 m 2 ,
-wykonanie nawierzchni grysowo-asfaltowej - warstwa wiążąca gr 3 cm (beton asfaltowy AC 11 W) na powierzchni 1715,01 m2 ,
- nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna gr. 3 cm (beton asfaltowy AC 11S) na powierzchni 1664 m 2 ,
-wykonanie nowych oraz odtworzenie istniejących rowów przydrożnych,
-wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się