WYKONANIE WYCINKI DRZEW, NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z ICH ZAKUPEM ORAZ PROWADZENIEM PIELĘGNACJI, WYKONANIE OCZYSZCZEŃ ORAZ CIĘĆ W KORONACH DRZEW W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH W ADMINISTROWANIU 31 BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew, nasadzeń drzew i krzewów wraz z ich zakupem oraz prowadzeniem pielęgnacji, wykonanie oczyszczeń oraz cięć w koronach drzew w kompleksach wojskowych będących w administrowaniu 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w zał. nr 5 do SIWZ (formularz cenowy) oraz w opisie zamówienia – zał.nr 8 do SIWZ. Wymagania dotyczące realizacji umowy, gwarancji, kar zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące poniżej wskazany zakres czynności: prace pomocnicze (czynności sadzenia drzew, sprzątania, grabienia, koszenia) jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeksu pracy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się