Usługa uszycia wraz z dostawą umundurowania dla Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa uszycia wraz z dostawą, z użyciem tkanin producenta przedmiotów umundurowania wyjściowego według określonych wzorów obowiązujących w MON dla Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w ilościach i rodzajach podanych w zestawieniach asortymentowo jakościowych oraz zgodnie z opisami przedmiotu zamówienia, które stanowią załączniki do SIWZ. Wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów, elementy składowe, opis wykonania, klasyfikację wielkości oraz cechowanie, składanie i pakowanie, określa – „Wojskowa Dokumentacja Techniczno – Technologiczna” – stanowiąca załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się