Dostawa materiałów i narzędzi na Akcję Zima 2018/2019 do Sekcji Eksploatacji w Działdowie ,Olsztynie , Ełku do 10.10.2018r. zgodnie ze specyfikacjami dostaw. - Zadanie nr2

» Opis zapytania

Zadanie 2- dostawa przewodów, drutów, latarek i baterii na Akcję Zima do 10.10.2018r. z transportem do Sekcji w Działdowie, Olsztynie i Ełku zgodnie z załączoną specyfikacją dostaw, którą należy wycenić i dołączyć do oferty . Transport na koszt sprzedającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion Prezes/Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie/Biuro Zakładu/Dział gospodarki materiałowej i zamówień, Brak danych, Brak danych


» Kategoria asortymentowa

 • Chemia przemysłowa
 • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • Materiały budowlane
 • Kable, przewody
 • Trakcje, szyny i podkłady
 • Oświetlenie i akcesoria
 • Narzędzia
 • Paliwa
 • Produkty rolne, sadownicze, ogrodnicze i zwięrzęta hodowlane
 • Produkty spożywcze
 • Surowce i półprodukty
 • Drzewo i produkty celulozowe
 • Metale
 • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion Prezes/Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie/Biuro Zakładu/Dział gospodarki materiałowej i zamówień


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się