Usługa Cateringowa podczas wydarzeń Forum Gospodarczego MOF GW oraz wręczenia Nagrody Gospodarczej MOF GW w ramach projektu pn. „ Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczno, Kłodawy i Santoka – etap II”.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego podczas wydarzeń Forum Gospodarczego MOF GW oraz wręczenia Nagrody Gospodarczej MOF GW w ramach projektu pn. „ Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczno, Kłodawy i Santoka – etap II”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie -2020 Oś priorytetowa 1- Gospodarka i Innowacja, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu – ZIT Gorzów Wlkp. (numer konkursu RPLB.01.04.02-08-0001/17).
2.Usługa cateringowa będzie się składała z posiłków serwowanych w formie bufetu szwedzkiego w Filharmonii Gorzowskiej w Gorzowie Wlkp. na jednym poziomie podczas dwóch wydarzeń:
- Forum Gospodarczego MOF GW w godz. 9:00-17:00 – ilość uczestników 250 - przerwa kawowa i lunch,
- wręczenia Nagrody Gospodarczej MOF GW w godz. 20:00-0:00 – ilość uczestników 400- bankiet.
3.Sposób zamówienia i realizacji usługi odbywał się będzie zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy.
4.W skład usługi wchodzi zapewnienie serwisu kelnerskiego w trakcie poszczególnych wydarzeń - co najmniej 1 kelner/kelnerka na 25 osób. Obsługa powinna składać się z wykwalifikowanych kelnerów, ubranych w stosowne do okazji stroje. Zamawiający wymaga stałej obecności kelnerów w wyznaczonych godzinach świadczenia usługi. Obowiązek bieżącej dbałości kelnerów o czystość i porządek na stołach (w tym m.in. usuwanie zabrudzonych naczyń, zanieczyszczeń itd.) oraz uzupełnianie brakujących potraw.
5.Zamawiający wymaga podania potraw w eleganckich naczyniach wielokrotnego użytku np. szklanych, porcelanowych. Zamawiający dopuszcza, aby posiłki serwowane były w eleganckich naczyniach jednorazowych imitujących szkło, specjalnie przeznaczonych do serwowania przekąsek typu finger food, deserów i sałatek.
6.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompleksowego sprzętu gastronomicznego dla tego typu usługi w tym obrusy, zastawę, naczynia porcelanowe między innymi do kawy i herbaty, talerzyki, miski, talerze, sztućce oraz szklane do napojów zimnych - wszystko w liczbie, która nie będzie powodowała konieczności mycia naczyń w miejscu realizacji usługi, a także podgrzewacze do wody, pojemniki na śmieci i odpadki, serwetki, itd. Wykonawca zapewni we wskazanej lokalizacji usługi stoły cateringowe i stoliki koktajlowe ustawione w sposób zapewniający swobodny dostęp wszystkim uczestnikom wydarzenia.
7.Wykonawca zapewni stosowne dekoracje stołów (obrusy i naczynia w określonej kolorystyce, kwiaty, ozdoby okolicznościowe, świece) na podstawie ustaleń z Zamawiającym.
Wykonawca realizując przedmiot niniejszego zamówienia zobowiązany jest do:
a) przygotowania, dowozu i podania posiłków w terminie wskazanym przez Zamawiającego do Filharmonii Gorzowskiej,
b) po świadczeniu usługi, do doprowadzenia miejsca świadczenia usługi do stanu sprzed jej świadczenia łącznie z uprzątnięciem niewykorzystanych porcji,
c) świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych.
8.Zamawiający wymaga, aby posiłki na catering były świeże. Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu pełną gotowość do realizacji zamówienia na najpóźniej 1 godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia.
9.Wykonawca zobowiązany jest dostarczać posiłki samochodem dopuszczonym do kontaktu z żywnością mającym certyfikacyjne badania nadwozi chłodniczych.
10.Wykonawca zobowiązany jest do skierowania do realizacji przedmiotu zamówienia osób, które posiadają aktualne, wymagane prawem badania (zgodnie z wymaganiami SANEPID-u itp.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.09.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się