Dostawa znaków B-33 kompletnych - ISE Kraków - Dostawa znaków B-33 kompletnych - ISE Kraków

» Opis zapytania

Dostawa wraz z transportem do magazynu Sekcji Eksploatacji Kraków:
1. Znak drogowy B-33 (600MM) - 2 szt.
2. Słupek oc. dł. 3500MM - 2 szt.
3. Tabliczka typu T pod znak drogowy z tekstem "Obowiązuje na terenie kolejowym" - 2 szt.
4. Tabliczka typu T pod znak drogowy z tekstem "Teren kolejowy wstęp wzbroniony" - 2 szt.
Szczegóły dostawy zawiera dołączony Opis Przedmiotu Zamówienia.
Znaki drogowe musza spełniać wymogi normy PN-EN 12899-1 oraz postanowienia zawarte w załącznikach 1:4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. 2003.220.2181 z dn. 23.12.2003r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.08.2018 | 10:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice
  • Metale
  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się